مراكز أبحاث استراتيجية أجنبية

 Aei

American Enterprise Institute

   for Public Policy Research

 Brookings

The Brookings Institution

 Carnegie

 Carnegie

 Council-on-foreign-relations

Council on Foreign

  Relations

 Center-for-strategic-international-studies

Center for Strategic and

  International Studies

 eia

The U.S. Energy Information

    Administration

 Foreign-policy

Foreign Policy Research

 Institute

 Hudson-institute

Hudson Institute

 IISS

The international institute

 for strategic studies

 International-crisis-group

The International Crisis

 Group

 Jinsa

The Jewish Institute for

National Security Affairs

 Memri

The Middle East Media

   Research Institute

National-endowment

National Endowment  

for Democracy

                                                   

Rand-objective-analysis

The RAND Corporation

                                                           

The-heritage-foundation

The Heritage Foundation Conservative

                 policy research          

The-Washington-institute

The Washington Institute

     for Near East Policy

                         Israel-institute-for-strategic-studies      

Israel institute for strategic studies

                                              International-institute-for-counter-terrorism

     International institute for counter terrorism

      Jerusalem-center-for-public-affairs

Jerusalem center for public affairs

 

                      The-Begin-SADAT-CENTER-FOR-STRATEGIC-STUDIES

                The Begin-SADAT CENTER

                 FOR STRATEGIC STUDIES

    

                                        Combating-terrorism-center

                                  Combating terrorism center